Aktualizováno 08.12.2004

Vítám Vás na svých webových stránkách a přeji Vám zde příjemný pobyt.

Jan Pavlas
Marešova 634
583 01 CHOTĚBOŘ
( 736 769 190
pavlas.jan@infobar.cz
 

Z vystoupení maďarských sborů a DOM Chotěboř ve Vilémově, dne 25.6.2005 

   Na sklonku školního roku 2004/05, přesněji 25. června, se v rámci návštěvy dvou maďarských pěveckých sborů v Chotěboři uskutečnil ve Vilémově koncert těchto sborů s Dechovým orchestrem mladých, který působí při ZUŠ Chotěboř. Prvním z těchto sborů je dětský pěvecký sbor Énekszó Alapítvány Tiszafüred a druhým je pěvecký sbor složený s dospělých a jmenuje se Harmónia Vegyeskar. Oba sbory mají společného dirigenta  paní Rózu Deák a kromě toho se v obou sborech vyskytují rodinné svazky a proto je jejich vzájemná spolupráce velmi hluboká.
   Byl jsem velice zvědav na hudebníky ze sousední země pověstné svým temperamentem, gulášem a svéráznou povahou. Koncert zahájil dětský sbor Énekszó Alapítvány Tiszafüred dvěma skladbami s dětskou tematikou. Ve velmi hezkých stejnokrojích a pod střídmými gesty paní dirigentky zpíval sbor soustředěně a působil velmi disciplinovaně. Písně měly spád a dvou až tříhlas znějící střídavě harmonicky a melodicky byly intonačně vcelku solidní. Drobné nepřesnosti v intonaci, omluvitelné věkem účinkujících, bohatě vyvažovala dětská radost a bezprostřednost. Sbor dospělých, Harmónia Vegyeskar, vytáhl podle mého hned na začátku velké trumfy v podobě kytičky lidových písní z povodí Tisy. Se zaujetím jsme poslouchali maďarský jazyk a lidovou melodiku, která o těchto zajímavých lidech a jejich kultuře mnoho napověděla. Nepravidelné metrum, střídání temp, strofické formální uspořádání, nálada veselá, někdy melancholická, to jsou jen některé atributy maďarské lidové hudby. Litoval jsem, že jim nerozumím ani slovo, protože hudbu, kterou zpívali, lze výstižně charakterizovat slovy "od srdce".  Bylo to velmi zřetelně cítit. Jakmile se hosté představili a "odhalili až na kost", věnovali dárek pozornému obecenstvu v podobě dvou nám dobře známých melodií. Tou první byla koleda "Půjdem spolu do Betléma" zazpívaná nejprve Maďarsky a  poté Česky ( že by práce pana Fialy ?), a následovala lidová "Pod naším okýnkem". Ta rozezpívala a roztleskala vděčné obecenstvo.  Společné vystoupení obou maďarských sborů se neslo v duchu umělé tvorby, vyslechli jsme skladby "Gaudeamus hodie", "Prosba k Maďarům", "Poselství Modré planetě" a "Ohnivá duha". Touto skladbou maďarští hosté svůj blok vystoupení uzavřeli.
   Měl-li bych nějak toto vystoupení charakterizovat,  byl to zážitek, ve kterém se vnímavý posluchač  mohl nechat zavést do citového světa našich jižních sousedů, aby se mu odměnou za svou pozornost  dostalo  účasti na nonverbálním obcování, ve kterém padají bariéry, ztrácí se všechno co nás rozděluje a odlišuje a zůstává to, co je nám blízké, co máme společné. A tak přesto, že by se daly vytknout různé intonační nesrovnalosti a sem tam nějaké nepodařené nástupy, nelze oběma sborům upřít schopnost získat si svojí otevřeností sympatie publika. K tomu jim kromě výše uvedeného  velice dopomáhá osobnost paní dirigentky Rózy Deák a brilantní klavírní doprovod paní korepetitorky.
   Recenzi vystoupení DOM Chotěboř odbudu krátce, neb doufám, že mi k tomu ještě bude dána příležitost někdy  v budoucnu. Orchestr pod vedením pánů dirigentů Aloise Štěrby a Milana Moce rok od roku kvalitativně roste. A pevně věřím, že se ten vývoj nezastaví. Již dnes, a je to patrné i z hudebních ukázek z koncertu, které si zde můžete  poslechnout, má orchestr vysokou úroveň a šíře repertoárového záběru je veliká. Další informace jsou o DOM a jeho úspěších naleznete na webu Zušky, v Harryho novinách, nebo místním tisku. Orchestr, pokud vím, zvažuje tvorbu vlastních internetových stránek, tak se na ně těšme!

Na následujících snímcích můžete vidět booklet z CD, které vzniklo "na koleně" ze zmíněného koncertu a které si naši maďarští hosté odváželi domů jako upomínku na návštěvu naší vlasti.

                                                                                                                                                                               Jan Pavlas

 

 

Hudební ukázky ke stažení ve formátu MP3PRO

1. Kiránduló dal        1,46 MB

5. Szélesz a Balaton      3,36 MB

10. Somorjai: Üzenet a Kék Bolygának ( Poselství Modré planetě )        1,94 MB

11. Karai Jószef: Tüz - szivárny ( Ohnivá duha )        1,92

19. Ch. Rea: Tequila        2:09 MB

21. J. Vejvoda: Kdyby ty muziky nebyly        2,20 MB